Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na kursy i szkolenia myśliwych oraz młodzież szkolną i studentów.

Stacja Badawcza PZŁ Czempiń

Materiały do pobrania

Zwierzęta łowne są obiektem szerokich badań na całym świecie. Każdego roku w czasopismach naukowych ukazuje się wiele publikacji prezentujących wyniki tych badań. Część z nich zawiera informacje dotyczące gatunków występujących w Polsce lub zagadnień istotnych z punktu widzenia krajowej gospodarki łowieckiej, a więc interesujące i przydatne dla naszych myśliwych. Aby ułatwić dostęp do tej wiedzy, będziemy zamieszczać tutaj artykuły omawiające zawartość wybranych publikacji naukowych z ostatnich lat.

 1. Kuropatwy wychowują coraz mniej młodych
 2. Co jedzą europejskie szakale złociste?
 3. Wielkość dobowych areałów dzików
 4. Wysokość i przyczyny strat młodych zajęcy
 5. Wpływ zmian klimatu i pozyskania na populacje dzików
 6. Kiedy najlepiej wypuszczać hodowlane zające?
 7. Wpływ odstrzału lisów na ich liczebność
 8. Wierzby dla jeleniowatych
 9. Modyfikowanie i wzbogacanie upraw dla zajęcy
 10. Jak uratowano irlandzkie kuropatwy?
 11. Czy obce wizony wypierają rodzime tchórze?
 12. Zniechęcanie drapieżników do polowania na wsiedlaną zwierzynę
 13. Dziki i księżyc
 14. Zwyczaje kuropatw wodzących pisklęta

Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach i okręgach łowieckich w minionym sezonie pochodzą z rocznych planów łowieckich dla obwodów dzierżawionych przez koła łowieckie, czyli z 93% obwodów istniejących w kraju.

 1. Rok 2019 załącznik
 2. Rok 2018 załącznik
 3. Rok 2017 załącznik
 4. Rok 2016 załącznik
 5. Rok 2015 załącznik
 6. Rok 2014 załącznik
 7. Rok 2013 załącznik
 8. Rok 2012 załącznik