Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na kursy i szkolenia myśliwych oraz młodzież szkolną i studentów.

Stacja Badawcza PZŁ Czempiń

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

OHZ Czempiń obejmuje 3 obwody łowieckie o łącznej powierzchni około 13 tyś. hektarów. Są to głównie tereny rolnicze, ze śródpolnymi remizami i zadrzewieniami, oraz niewielkie kompleksy leśne o łącznie powierzchni około 2 tyś hektarów. Dominującym gatunkiem zwierzyny jest sarna, której zagęszczenie należy do najwyższych w kraju. Rocznie pozyskujemy około 200szt w tym 80-90 rogaczy. Mamy również liczną populację dzików, których roczne pozyskanie wynosi ponad 200szt. Stałą populację jeleni szacujemy na około 150-200szt., z której pozyskujemy rocznie 70-80 szt. w tym około 20 byków. Atrakcją łowiska są również daniele, których pozyskanie wynosi około 20szt. w sezonie w tym 7-8 byków, również medalowych. Podobnie, mamy niewielką populacje muflonów, z której pozyskujemy 10-15 szt. w sezonie w tym 4-6 tryków o długości ślimów 60-80 cm.

Organizujemy polowania indywidualne i zbiorowe, prowadzimy również hodowle dzikich królików do zasiedleń w różnych rejonach kraju.