Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na kursy i szkolenia myśliwych oraz młodzież szkolną i studentów.

Stacja Badawcza PZŁ Czempiń

Projekty

Głównym projektem realizowanym obecnie w Stacji jest „Monitoring zwierząt łownych w Polsce”. Celem tego przedsięwzięcia jest gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji o sytuacji poszczególnych gatunków zwierzyny w kraju oraz o przebiegu gospodarowania jej populacjami, a więc przede wszystkim o wielkości i trendach pozyskania łowieckiego. Monitoring jest zadaniem wieloletnim, realizowanym przez Stację od początku lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie głównym źródłem danych są roczne plany łowieckie.

Ponadto prowadzone są badania nad składem pokarmu pospolitych drapieżników występujących w krajobrazie rolniczym (lis, kuna domowa i myszołów zwyczajny), zmierzające do oceny wysokości i uwarunkowań ich drapieżnictwa na zającach, a także nad innym aspektem relacji drapieżnik – ofiara, to jest nieletalnym wpływem lisów na zające.

W latach 90. ubiegłego stulecia i na początku obecnego wieku zrealizowanych zostało w Stacji kilkanaście projektów badawczych, na przykład: