Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na kursy i szkolenia myśliwych oraz młodzież szkolną i studentów.

Stacja Badawcza PZŁ Czempiń

Publikacje

Publikacje pracowników Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu, 1991-2020

Mierzejewska E. J., Dwużnik D., Tołkacz K., Bajer A., Panek M., Grzybek M. 2020. The efficiency of live-capture traps for the study of red fox (Vulpes vulpes) cubs: a three-year study in Poland. Animals 10, 374.

Panek M. 2019. Long-term changes in chick survival rate and brood size in the grey partridge Perdix perdix in Poland. Bird Study 66: 289-292.

 • Ashrafzadeh M. R., Djan M., Szendrei L., Paulauskas A., Scandura M., Bagi Z., Ilie D. E., Kerdikoshvili N., Panek M., Soós N., Kusza S. 2018.Large-scale motochondrial DNA analysis reveals new light on the phylogeography of Central and Eastern-European brown hare (Lepus europaeus Pallas, 1778). PLoS ONE 13 (10): e0204653.
 • Kamieniarz R., Szymański M., Panek M. 2018. Czynniki determinujące aktywność saren polnych. Sylwan 162: 258-264.
 • Mąka H. 2018. Historia i współczesność sokolnictwa. W: Intelektualia Myśliwskie IX (Red. Fic-Lazor A., Antoniuk G., Krzyżanowski J.). Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, str. 131-155.
 • Panek M. 2018. Habitat factors associated with the decline in brown hare abundance in Poland in the beginning of the 21th century. Ecological Indicators 85: 915-920.
 • Zalewski D., Okarma H., Panek M. 2018. Monitoring Liczebności i Jakości Populacji Dzikich Zwierząt. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Olsztyn.
 • Flis M., Panek M. 2017. Gender and age structure as well as body weight of partridge (Perdix perdix L.) during periods of high and low population density in the Lublin Upland. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 56: 65-74.
 • Kamieniarz R., Panek M. 2017. Changes in the distribution of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) in Poland in 1992-2015. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 16: 47-52.
 • Panek M., Budny M. 2017. Variation in the feeding pattern of red fox in relation to changes in anthropogenic resource availability in a rural habitat of western Poland. Mammalian Biology 82: 1-7.
 • Panek M., Kamieniarz R. 2017. Vole fluctuations, red fox responses, predation on fawns, and roe deer dynamics in a temperate latitude. Mammal Research 62: 341-349.
 • Tryjanowski P., Panek M., Karg J., Szumacher-Strabel M., Cieślak A., Ciach M. 2017. Long-term changes in the quantity and quality of supplementary feeding of wildlife: are influenced by game managers? Folia Zoologica 66: 248-253.
 • Budny M., Panek M. 2016. Lesistość, wielkość pól i występowanie kukurydzy a poziom i tempo wzrostu populacji dzików w Polsce w latach 1999-2014. Sylwan 160: 1020-1026.
 • Kamieniarz R., Panek M., Budny M. 2016. Poprawa warunków środowiskowych kluczową metodą odbudowy liczebności w populacjach zwierzyny drobnej. W: Nowacki J., Skorupski M. (red.). Gospodarka Łowiecka z Różnorodność Biologiczna, Fundacja Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań, str. 109-125.
 • Kopij G., Panek M. 2016.Effect of winter temparature and maize food abundance on long-term population dynamics of the wild boar Sus scrofa. Polish Journal of Ecology 64: 436-441.
 • Orłowski G., Czarnecka J., Goławski A., Karg J., Panek M. 2016. The effectiveness of endozoochory in three avian seed predators. Journal of Ornithology 157: 61-73.
 • Panek M. 2016. Numerical response of an avian predator to prey fluctuations in a temperate latitude: breeders vs. entire population. Population Ecology 58: 549-555.
 • Panek M. 2016. Obecna sytuacja zajęcy i kuropatw oraz zarządzanie ich populacjami. W: Zarządzanie Populacjami Zwierząt. Łowiec Polski, Warszawa, str. 99-109.
 • Hušek J., Panek M., Tryjanowski P. 2015. Predation risk drives habitat-specific sex ratio in a monomorphic species, the brown hare (Lepus europaeus). Ethology 121: 593-600.
 • Hušek J., Panek M., Tryjanowski P. 2015. Test of precipitation, compensation and Monday effect hypotheses on group hare trapping effort. Wildlife Biology 21: 312-317.
 • Panek M. 2015. Kuropatwa. Ptaki 2’15: 12-17.
 • Panek M., Hušek J. 2014. The effect of oilseed rape occurrence on main prey abundance and breeding success of the Common Buzzard Buteo buteo. Bird Study 61: 457-464.
 • Hušek J., Panek M., Tryjanowski P. 2014. Long-term trends and correlates of antler anomalies in roe deer. Journal of Wildlife Management 78: 1486-1491.
 • Kamieniarz R., Voigt U., Panek M., Strauss E., Niewęgłowski H. 2013. The effect of landscape structure on the distrubution of brown hare Lepus europaeus in farmlands of Germany and Poland. Acta Theriologica 58: 39-46.
 • Panek M. 2013. Long-term changes in the feeding pattern of red foxes Vulpes vulpes and their predation on brown hares Lepus europaeus in western Poland. European Journal of Wildlife Research 59: 581-586.
 • Panek M. 2013. Landscape structure, predation of red foxes on grey partridges, and their spatial relations. Central European Journal of Biology 8: 1119-1126.
 • Budny M., Popczyk B. 2013. Zając szarak jako obiekt gospodarki łowieckiej w Polsce. Gdzie się podział zając szarak?: 27-39. Supraśl 2013.
 • Kamieniarz R. 2012. Dynamika liczebności zwierzyny a gospodarka łowiecka. W: D. Gwiazdowicz (red.). Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 64-78.
 • Mąka H. 2012. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Psy rasy myśliwskie, 2. AGA Kościan: 40-43.
 • Mąka H. 2012. V Konkurs Latawcowy i Trialu. Psy rasy myśliwskie, 6. AGA Kościan: 46-48.
 • Nowaczewski S. Gosk J. Kolanoś B. Wolc A. Kontecka H. 2012 Characteristic of the tonic immobility reaction in young farm-reared ring-neck pheasants, common quails and grey partridges Journal of Ethology doi: 10. 1007/s 10164-012-0325-1.
 • Panek M. 2012. Demografia kuropatwy w zależności od struktury krajobrazu rolniczego. Rozprawa Habilitacyjna, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Budny M. 2011. Aktualny stan zwierzyny drobnej w Polsce. Wrocław 16 kwietnia 2011.
 • Budny M. 2011.Monitoring zwierzyny prowadzony w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu. Lipowy Most k. Supraśla 14 czerwca 2011.
 • Budny M. Panek M. Bresiński W. Kamieniarz R. Kolanoś B. Mąka H. 2011. Sytuacja zwierząt łownych w Polsce w roku łowieckim 2010/2011 (wyniki monitoringu). Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu, 8, 1-75.
 • Kamieniarz R. 2011. Bażant. Dziki królik. Cietrzew. W: Łowiectwo, Wyd. Łowiec Polski, Warszawa: 212-216, 234-240, 310-314.
 • Kamieniarz R. 2011. Dokarmiajmy inaczej. Łow. pol. 11, 18-23.
 • Kamieniarz R. 2011. Wizerunek myśliwego. Łow.pol. 2, 36-41.
 • Kamieniarz R. Panek M. 2011. Przebieg lęgów wsiedlonych kuropatw pochodzących z hodowli – badania radiotelemetryczne. Sylwan, 155 (11): 778-783.
 • Kamieniarz R. Panek M. Skorupski M. 2011. Influence of rabies control of foxes on population dynamics of small game in Poland. In. XXX IUGB Congress and Perdix XIII, Barcelona, 5-9.09.2011: 120.
 • Kamieniarz R. Wolc A. Lisowski M. Dubert M. Grajewski B. Steppa R. Szwaczkowski T. 2011. Inter and Intra Subpopulation Genetic Variability of Roe Deer (Capreolus capreolus L.) Assessed by I and II Class Genetic Markers. Folia biologica (Kraków) 59, 3-4: 127-133.
 • Mąka H. 2011. Historia muzyki konnych polowań par force. W: Krzemień M.P. (red.) II Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej Niepołomice 2011. AR-W „Ostoja”:145-162.
 • Mąka H. 2011. Msza Hubertowska. Łowiec Polski, 10: 56-58
 • Mąka H. 2011. Polowanie – współczesne „barbarzyństwo?” Psy rasy myśliwskie, 1. AGA Kościan: 20-25.
 • Orłowski G., Czarnecka J., Panek M. 2011. Autumn–winter diet of grey partridges Perdix perdix in winter crops, stubble fields and fallows. Bird Study 58, 4: 473-486.
 • Panek M. 2011. Kuropatwa – aktualny stan i perspektywy wzrostu populacji. W: Zagrożenia i możliwości odbudowy populacji zwierzyny drobnej: 55-58.
 • Panek M. 2011. Kuropatwa. W: Łowiectwo, Wyd. Łowiec Polski, Warszawa: 225-232.
 • Panek M. 2011. Znaczenie zwierzyny polnej dla myśliwych – od eksploatacji do ochrony. Przegląd Hodowlany 11: 9-13.
 • Tryjanowski P., Hartel T., Báldi A., Szymański P., Tobolka M., Herzon I., GoławskiA., KonvickaM., HromadaM., JerzakL., KujawaK., LendaM., Orłowski G., PanekM., SkórkaP., SparksT. H., TworekS., WuczyńskiA., Żmihorski M. 2011. Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe. Acta Ornithologica 46: 1-12.
 • Budny M. 2010.Liczebność i pozyskanie danieli w obwodach kół łowieckich w Polsce w latach 1981-2010. Puszczykowo 17-18 listopad 2010.
 • Budny M., Kamieniarz R., Kolanoś B., Mąka H., Panek M. 2010. Sytuacja zwierząt łownych w Polsce w latach 2008-2009. Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu Nr 6: 1-56.
 • Budny M., Panek M., Bresiński W., Kamieniarz R., Kolanoś B., Mąka H. 2010. Sytuacja zwierząt łownych w Polsce w latach 2009-2010. Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu Nr 7: 1-62.
 • Kamieniarz R. 2010. Daniele w krajobrazie rolniczym – na przykładzie populacji z okolic Czempinia (Wielkopolska). W: „Daniel (Dama dama L., 1785) w krajobrazie współczesnej Polski. Puszczykowo 17-18 listopad 2010.
 • Kamieniarz R. 2010. Program redukcji lisa. Łow. pol. 1, 16-22.
 • Kamieniarz R. 2010. Bawarski plan ratunkowy. Łow.pol. 2, 10-15.
 • Kamieniarz R. 2010. Tropem saren polnych. Łow. pol. 7, 30-34.
 • Kamieniarz R. 2010. Dziki – czas na redukcję. Łow. pol. 11, 18-22.
 • Kamieniarz R. 2009. Black grouse in Poland – chances and opportunities. In. “Black Grouse Endangered Species” 5th European Conference, Białowieża, 5-9 Oktober 2009: 28-29.
 • Kamieniarz R. 2009. Kurakom na ratunek. Łow. pol. 12, 28-29.
 • Kamieniarz R. 2009. 50 lat Stacji Badawczej PZŁ. Zachodni Poradnik Łowiecki 1: 41-43.
 • Kamieniarz R. 2009. Sarna u progu XXI wieku. Łowiec Polski 5: 14-17.
 • Kamieniarz R. 2009. Sesja naukowa w Czempiniu. Zachodni Poradnik Łowiecki 1: 44.
 • Kamieniarz R. 2009. Spotkanie w Białowieży. Łow. pol. 11, 24-25.
 • Kamieniarz R. 2009. Stany lisów w Wielkopolsce – rozważania na kanwie polowania z norowcami w powiecie kościańskim. Zachodni Poradnik Łowiecki 1: 2-3.
 • Kamieniarz R. Mąka H. 2009. Starcie siekaczy jako wskaźnik wieku lisów (Vulpes vulpes L.). W: XI Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna „Poznać i ochronić różnorodność ssaków w Polsce”, Poznań 7-9 września 2009: 94-95.
 • Kamieniarz R., Panek M. 2009. Situation des Niederwildes in Polen. „Wohnungsnot“. Niedersächsischer Jäger 1: 12-14.
 • Kamieniarz R., Panek M. 2009. Występowanie i pozyskanie łowieckie drapieżników inwazyjnych – jenota, norki amerykańskiej i szopa pracza w Polsce na początku XXI wieku. W: Leśnictwo 2009 (Budna E., Grzybowska L, red.). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa:140-145.
 • Panek M. 2009. Factors affecting predation of red foxes Vulpes vulpes on brown hares Lepus europaeus during the breeding season in Poland. Wildlife Biology 15: 345-349.
 • Panek M. 2009. Intensywność rolnictwa a liczebność kuropatw. W: Środowiskowe uwarunkowania kryzysu zwierzyny drobnej. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa: 13-22.
 • Takacs V., Zduniak P., Panek M., Tryjanowski P. 2009. Does handling reduce the winter body mass of the European hare? Central European Journal of Biology 4: 427-433.
 • Tryjanowski P., Sparks T.H., Kamieniarz R., Panek M. 2009. The relationship between hunting methods and sex, age and body weight in a non-trophy animal, the red fox. Wildlife Research 36: 106-109.
 • Kamieniarz R. 2008. Jubileusz Stacji Badawczej. Łowiec Polski 12: 6-10.
 • Kamieniarz R. 2008. Lis na celowniku. Łowiec Polski 8: 6-10.
 • Kamieniarz R. 2008. Ochrona zasiewów kukurydzy. Zachodni Poradnik Łowiecki 1: 27-28.
 • Kamieniarz R. 2008. Organizacja łowiectwa w Polsce. W: Okarma H., Tomek A. (red.). Łowiectwo. Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O, Kraków: 381-394.
 • Kamieniarz R. 2008. Ratujmy cietrzewia. Łowiec Polski 4: 6-10.
 • Kamieniarz R. 2008. Sytuacja bażanta Phasianus colchicus w Polsce w latach 1991-2006. W: I Międzynarodowa Konferencja „Ochrona Kuraków Leśnych”, Janów Lubelski – 16-18 października 2007. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 93-99.
 • Kamieniarz R. 2008. Zmiany w występowaniu cietrzewia (Tetrao tetrix) w Polsce między latami 1993-94 i 2006-07. W: I Międzynarodowa Konferencja „Ochrona Kuraków Leśnych”, Janów Lubelski – 16-18 października 2007. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 38-46.
 • Kamieniarz R., Kryński A., Wielich T. 2008. Wyniki szczepień lisów przeciw wściekliźnie na tle danych o populacji tego gatunku w Wielkopolsce. Medycyna Weterynaryjna 64: 318-321.
 • Kamieniarz R., Panek M. 2008. Situation des Niederwildes in Polen. Wie sich die Probleme ähneln … Niedersächsischer Jäger 24: 36-37.
 • Kamieniarz R., Panek M. 2008. Zwierzęta łowne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Stacja Badawcza – OHZ PZŁ w Czempiniu: 1-132.
 • Mąka H. 2008. Muzyka myśliwska w tradycji i praktyce łowieckiej. W: Adamczewski J. (red.). Świętemu Hubertowi Cześć! OKL Gołuchów: 61-72.
 • Mąka H. 2008. Sokolnictwo od pradziejów do współczesności. W: Adamczewski J. (red.). Świętemu Hubertowi Cześć! OKL Gołuchów: 73-83.
 • Mąka H. 2008. Sokolnictwo jako element kultury łowieckiej. W: Krzemień M.P. (red.). Kongres Kultury Łowieckiej Pszczyna 2008. AR-W Ostoja: 277-289.
 • Panek M. 2008. Drapieżniki a liczebność kuropatw. Mazowiecki Magazyn Łowiecki 1: 10-12.
 • Panek M. 2008. Sytuacja zwierzyny drobnej w Polsce w latach 2005-2008. W: Budna E., Grzybowska L. (red.). Leśnictwo 2008. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa: 141-148.
 • Panek M. 2008. Wpływ drapieżników na liczebność kuropatw. W: Drapieżnictwo na Zwierzynie Drobnej. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa: 16-26.
 • Kamieniarz R. 2007. Bażant Phasianus colchicus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas Rozmieszczenia Ptaków Lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 98-99.
 • Kamieniarz R. 2007. Jak poprawić stany bażantów? Łowiec Polski 10: 24-28.
 • Kamieniarz R. 2007. Liczenia zajęcy i lisów w świetle reflektora. Zachodni Poradnik Łowiecki 4: 8-9.
 • Kamieniarz R. 2007. Ochrona kuraków leśnych. W: Gwiazdowicz D. (red.). Ochrona Przyrody w Lasach. I. Ochrona Zwierząt. Wyd. PTL, Poznań, Wyd. III: 59-75.
 • Kamieniarz R. 2007. Zmiany w występowaniu jenota Nyctereutes procynoides w Polsce w latach 1981-2006. W: X Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna, Warszawa 2007: 35.
 • Kamieniarz R. 2007. Zwierzyna gruba w Polsce w latach 2004-2007. W: Budna E., Grzybowska L., Karczewicz A. (red.). Leśnictwo 2007. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Kamieniarz R., Panek M. 2007. Drapieżnictwo lisa na koźlętach a dynamika populacji sarny w okolicach Czempinia, zachodnia Polska. W: „Zmienność-adaptacja-ewolucja” Ogólnopolski Kongres Zoologiczny, Olsztyn 2007: 176.
 • Kamieniarz R., Skubis J. 2007. Paśnik bez drabiny i wiosenne dokarmianie. Zachodni Poradnik Łowiecki 3: 22-23.
 • Kamieniarz R., Steppa R., Szwaczkowski T. 2007. Wstępne badania nad zmiennością genetyczną populacji sarny (Capreolus capreolus L.) w Polsce. W: II Polski Kongres Genetyki, Warszawa 2007: 247-248.
 • Mąka H. 2007. Jajo, pisklę, sokół. Psy Myśliwskie 2: 38-41.
 • Mysterud A., Tryjanowski P., Panek M., Pettorelli N., Stenseth N.C. 2007. Inter-specific synchrony of two contrasting ungulates: wild boar (Sus scrofa) and roe deer (Capreolus capreolus). Oecologia 151: 232-239.
 • Panek M. 2007. Drapieżnictwo lisów na zającach. W: Kryzys zwierzyny drobnej i sposoby przeciwdziałania. Zającowi na ratunek. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa: 96-105.
 • Panek M. 2007. Obywatelki Europy. Łowiec Polski 8: 6-8.
 • Panek M. 2007. Redukcja lisów a sytuacja zajęcy. Łowiec Polski 6: 14-17.
 • Panek M., Mielczarek P. 2007. Kuropatwa. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas Rozmieszczenia Ptaków Lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 94-95.
 • Kamieniarz R. 2006. Czy lis zabije sarnę? Łowiec Polski 6: 20-22.
 • Kamieniarz R. 2006. Presja drapieżników na cietrzewia. Tokowisko – Biuletyn Informacyjny Klubu Miłośników Kuraków 1: 7-10.
 • Kamieniarz R., Panek M. 2006. Odłowy i zimowe przetrzymywanie kuropatw. Nemrod 4: 20-21.
 • Mąka H. 2006. W Czempiniu o sokołach i sokolnictwie. Psy Myśliwskie 3: 24-25.
 • Mysterud A., Tryjanowski P., Panek M. 2006. Selectivity of harvesting differs between local and foreign roe deer hunters: trophy stalkers have the first shot at the right place. Biology Letters 2: 632-635.
 • Panek M. 2006. Demograficzne i środowiskowe przyczyny zmniejszania się liczebności kuropatw Perdix perdix w Polsce – przegląd badań. W: Nowakowski J.J., Tryjanowski P., Indykiewicz P. (red). Ornitologia Polska na Progu XXI Stulecia – Dokonania i Perspektywy. Sekcja Ornitologiczna PTZool, KEiOŚ UWM Olsztyn: 183-198.
 • Panek M. 2006. Monitoring grey partridge (Perdix perdix) populations in Poland: methods and results. Wildlife Biology in Practice 2: 72-78.
 • Panek M., Kamieniarz R., Bresiński W. 2006. The effect of experimental removal of red foxes Vulpes vulpes on spring density of brown hares Lepus europaeus in western Poland. Acta Theriologica 51: 187-193.
 • Stacja Badawcza PZŁ. 2006. Pozyskanie wybranych ssaków drapieżnych w Polsce (wyniki monitoringu). W: Budna E., Grzybowska L., Karczewicz A. (red.). Leśnictwo 2006. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa: 128-129.
 • Tryjanowski P., Panek M., Sparks T. 2006. Phenological response of plants to temperature varies at the same latitude: case study of dog violet and horse chestnut in England and Poland. Climate Research 32: 89-93.
 • Dzięciołowski R., Panek M. 2005. Obrady FACE. Zarobić na ugorach. Łowiec Polski 2: 12.
 • Kamieniarz R. 2005. Diany, piknik i … sygnaliści. Zachodni Poradnik Łowiecki 1: 4.
 • Kamieniarz R. 2005. Ochrona kuraków leśnych. W: Gwiazdowicz D. (red.). Ochrona Przyrody w Lasach. I. Ochrona Zwierząt. Wyd. PTL, Poznań, Wyd. II: 61-79.
 • Kamieniarz R. 2005. The sex ratio, age structure and body weight of red foxes Vulpes vulpes in farmland of western Poland. In: Pohlmeyer K. (ed.). Extended Abstracts of the XXVIIth Congress of the International Union of Game Biologists, Hannover 2005. DSV-Verlag Hamburg: 364-365.
 • Kamieniarz R. 2005. Z terierami na lisy – z doświadczeń czempińskich. Zachodni Poradnik Łowiecki 1: 34-35.
 • Kamieniarz R., Kryński A., Panek M. 2005. Rabies occurrence among red foxes Vulpes vulpes in western Poland in relation to the density of the species and landscape composition. In: Kryński A., Wrzesień R. (eds). Animals and Environment. Proceedings of XIIth International Congress on Animal Hygiene ISAH 2005, Warsaw, Poland. BEL Studio, Warszawa: Vol. 2, 466-469.
 • Mąka H. 2005. Sokolnictwo zgodnie z prawem. Psy Myśliwskie 4: 24-25.
 • Mąka H. 2005. Sytuacja sokolnictwa. Psy Myśliwskie 2: 24-25.
 • Panek M. 2005. Aktywność kruka Corvus corax na terenach polnych oraz próba oceny jego drapieżnictwa na zającach Lepus europaeus w okolicach Czempinia w Wielkopolsce. W: Jerzak L., Kavanagh B.P., Tryjanowski P. (red.). Krukowate Polski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 407-418.
 • Panek M. 2005. Changes in autumn-winter diet of red foxes Vulpes vulpes and in their predation rate on brown hares Lepus europaeus in western Poland from the late 1960s to the early 2000s. In: Pohlmeyer K. (ed.). Extended Abstracts of the XXVIIth Congress of International Union of Game Biologists, Hannover 2005. DSV-Verlag Hamburg: 155-157.
 • Panek M. 2005. Demography of grey partridges Perdix perdix in Poland in the years 1991-2004: reasons of population decline. European Journal of Wildlife Research 51: 14-18.
 • Panek M. 2005. Sytuacja zwierzyny drobnej w Polsce w latach 2001-2005 (wyniki monitoringu). W: Budna E., Grzybowska L., Żytecka-Karolak M. (red.). Leśnictwo 2005. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa: 124-126.
 • Bryliński R., Kamieniarz R. 2004. Wyniki monitoringu zwierzyny grubej w latach 2002/03. Łowiec Polski 3: 10-13.
 • Kamieniarz R. 2004. Aktualności ze Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu. Krekucha 11: 6-7.
 • Kamieniarz R. 2004. Bażant – wymagania środowiskowe i wędrówki. Zachodni Poradnik Łowiecki 1: 11-12.
 • Kamieniarz R. 2004. Cietrzew – gatunek ginący w Europie – sympozjum w Pradze, 8-12 września 2003 r. Łowiec Polski 4: 16-17.
  Kamieniarz R. 2004. Dziki królik – biologia, a zasady gospodarowania. Łowiec Polski 2: 16-17.
  Kamieniarz R. 2004. Ochrona kuraków leśnych. W: Gwiazdowicz D. (red.). Ochrona Przyrody w Lasach. I. Ochrona Zwierząt. Wyd. PTL, Poznań, Wyd. I: 61-79.
  Kamieniarz R. 2004. Przybysz z Azji. Łowiec Polski 10: 12-13.
  Kamieniarz R. 2004. Tetrao tetrix (L., 1758) – cietrzew. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki Ochrony Siedlisk i Gatunków Natura 2000 – Podręcznik Metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, T. 7: 277-280.
  Kamieniarz R. 2004. Zając w okręgu bydgoskim. Nemrod 1: 6-8.
  Kamieniarz R. 2004. Zwierzyna gruba w Polsce w latach 2001-2004. W: Leśnictwo 2004. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa: 149-152.
  Kamieniarz R., Jerzak L., Cieślak M. 2004. Zur Situation des Birkhuhns in der Niederschlesischen Heide (Westpolen) am Ende des 20. Jahrhunderts. In: Birkhuhnschutz heute, Band 2. Ergebnisse der Tagungen 2000 (Zinnwald) ind 2002 (Schneverdingen). MAXROI, Görlitz: 63-65.
  Kamieniarz R., Panek M. 2004. Wyniki monitoringu zwierzyny drobnej w latach 2002/2003. Bażant, kuropatwa, dzika gęś, dzika kaczka. Łowiec Polski 5: 11-14.
  Mąka H. 2004. Warunki hodowli ptaków. Psy Myśliwskie 3: 24-25.
  Panek M. 2004. Czy w Wielkopolsce może być jeszcze dużo kuropatw? Zachodni Poradnik Łowiecki 1: 14-15.
  Panek M. 2004. O zwierzynie drobnej na XXVI Międzynarodowym Kongresie Biologów Łowieckich. Łowiec Polski 2: 11-14.
  Panek M. 2004. Wyniki monitoringu zwierzyny drobnej w latach 2002/2003. Lis, zając. Łowiec Polski 4: 11-12.
 • Bresiński W., Kamieniarz R., Panek M. 2003. Gospodarowanie podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej. W: Dzięciołowski R. (red.). Poradnik Zagospodarowania Łowisk Polnych i Gospodarowania Podstawowymi Gatunkami Zwierzyny Drobnej. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa: 83-143.
 • Houszka M., Panek M., Szklarski K., Wasilewski M. 2003. Czynniki redukujące pogłowie zwierzyny drobnej. W: Dzięciołowski R. (red.). Poradnik Zagospodarowania Łowisk Polnych i Gospodarowania Podstawowymi Gatunkami Zwierzyny Drobnej. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa: 53-81.
 • Kamieniarz R. 2003. Black Grouse habitats in Poland. Sylvia 39 (suppl.): 25-30.
 • Kamieniarz R. 2003. Gdzie są stare byki? – czyli o gospodarowaniu jeleniem na przykładzie RDLP w Poznaniu. Wielkopolski Przegląd Leśniczy – Regionalny dodatek do Przeglądu Leśniczego 4 (78): 2.
 • Kamieniarz R., Panek M. 2003. Mniej zajęcy, więcej kuropatw. Wyniki monitoringu zwierzyny drobnej w latach 2001-2002. Łowiec Polski 2: 10-13.
 • Kamieniarz R., Panek M. 2003. Sytuacja wybranych gatunków zwierzyny drobnej w Wielkopolsce – wyniki monitoringu. Zachodni Poradnik Łowiecki 1: 10-11.
 • Kowalczyk R., Panek M. 2003. Pozyskanie borsuków w Polsce. Łowiec Polski 12: 16-18.
 • Mąka H. 2003. Hodowla ptaków łowczych. Psy Myśliwskie 3: 24-25.
 • Panek M. 2003. Pozyskanie ptaków migrujących w Polsce w latach 1981-2002. W: Budna E., Grzybowska L., Żytecka-Karolak M. (red.). Leśnictwo 2003. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa: 141-143.
 • Kamieniarz R. 2002. Cietrzew. Monografia przyrodnicza. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin: 1-120.
 • Kamieniarz R. 2002. Jak skuteczniej zasiedlać dzikie króliki? Łowiec Polski 7: 20-21.
 • Kamieniarz R. 2002. Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany – na półmetku. Zachodni Poradnik Łowiecki 3: 12.
 • Kamieniarz R. 2002. Zwierzyna w Wielkopolsce w świetle wyników monitoringu. Zachodni Poradnik Łowiecki 1: 8-9.
 • Kamieniarz R., Panek M. 2002. Sytuacja najważniejszych gatunków zwierzyny drobnej w Polsce w latach 1992-2002 (wyniki monitoringu). W: Budna E., Grzybowska L. (red.). Leśnictwo 2002. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa: 143-147.
 • Kamieniarz R., Szymkiewicz M. 2002. Stan wybranych gatunków zwierząt łownych i chronionych w województwie warmińsko-mazurskim. W: Mat. z Seminarium „Gospodarka łowiecka w aspekcie ochrony gatunkowej zwierząt” Sarnówek – 2002. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, Jerzwałd: 30-34.
 • Mąka H. 2002. Buteo odmieniec. Myślistwo Ptasze 5: 93.
 • Mąka H. 2002. Muzyka myśliwska. Psy Myśliwskie 5: 12-13.
 • Mąka H. 2002. Pierwsze orły z Czempinia. Myślistwo Ptasze 5: 43-44.
 • Mąka H. 2002. Prawo i sokolnictwo. Psy Myśliwskie 2: 24-25.
 • Mąka H. 2002. Stan i perspektywy rozwoju sokolnictwa w Polsce. Myślistwo Ptasze 5: 6-8.
  Panek M. 2002. Biologia lęgowa kuropatwy Perdix perdix w zachodniej Polsce na podstawie danych radiotelemetrycznych. Notatki Ornitologiczne 43: 137-144.
 • Panek M. 2002. Drapieżniki a liczebność kuropatw. Łowiec Polski 5: 16-19.
 • Panek M. 2002. Space use, nesting sites and breeding success of grey partridge (Perdix perdix) in two agricultural management systems in western Poland. Game and Wildlife Science 19: 313-326.
 • Panek M., Bresiński W. 2002. Red fox Vulpes vulpes density and habitat use in a rural area of western Poland in the end of 1990s, compared with the turn of 1970s. Acta Theriologica 47: 433-442.
 • Panek M., Kamieniarz R. 2002. Na ratunek kuropatwom. Koniecznie – ale jak? Zachodni Poradnik Łowiecki 2: 11-12.
 • Panek M., Kamieniarz R., Bresiński W. 2002. Co się dzieje ze zwierzyną drobną? Wyniki i wnioski z monitoringu. Łowiec Polski 2: 10-13.
 • Kamieniarz R. 2001. Bewertung der Verbreitung und Bestandgrösse der Birkhuhnpopulation (Tetrao terix) in Polen in den 90er Jahren und Voraussetzungen für das aktive Schutzprogramm. In: Actes du Colloque Tetras lyre (Liége, 26-29 septembre 2000). Cahiers d’Ethologie 20, 2-3-4: 253-276.
 • Kamieniarz R. 2001. Jak zmniejszyć liczebność lisów? Eksperyment w Czempiniu. Łowiec Polski 2: 17-19.
 • Kamieniarz R. 2001. Kilka uwag o sarnie – z doświadczeń czempińskich. Łowiec Polski 3: 12-13.
 • Kamieniarz R. 2001. Ochrona cietrzewia na bagnach i wrzosowiskach Europy – konferencja w Liege, 26-29 września 2000 r. Łowiec Polski 4: 4-5.
 • Kamieniarz R. 2001. Population dynamics of pheasants (Phasianus colchicus) in Kujawy, central Poland. Game and Wildlife Science 18: 387-393.
 • Kamieniarz R., Bresiński W., Panek M. 2001. Wyniki monitoringu zwierząt łownych w latach 1991-2001 – zwierzyna gruba. W: Budna E., Grzybowska L. (red.). Leśnictwo 2001. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa: 145-149.
 • Kamieniarz R., Szymkiewicz M. 2001. Cietrzew. W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. PWRiL, Warszawa: 169-173.
 • Mąka H. 2001. Co jest grane. O stanie sygnalistki myśliwskiej w Polsce. Łowiec Polski 6: 47-48.
 • Mąka H. 2001. Ptaki łowcze, cz. I. Psy Myśliwskie 1: 22-24.
 • Mąka H. 2001. Ptaki łowcze, cz. II. Psy Myśliwskie 2: 24-25.
 • Mąka H. 2001. Ptaki łowcze, cz. III. Psy Myśliwskie 5: 24-25.
 • Mąka H. 2001. Ptaki łowcze, cz. IV. Psy Myśliwskie 6: 24-25.
 • Bresiński W. 2000. Sytuacja populacji zająca w Polsce w latach 1998-2000 (wyniki monitoringu). W: Kubiak S. (red.). Zwierzyna Drobna Jako Elementy Bioróżnorodności Środowiska Przyrodniczego, Materiały II Krajowej Konferencji, Włocławek 2000. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek: 101-107.
 • Bresiński W., Bryliński R., Kamieniarz R., Panek M. 2000. Lis – podstawy regulacji liczebności. Stacja Badawcza PZŁ, Czempiń: 1-44.
 • Bresiński W., Bryliński R., Kamieniarz R., Panek M. 2000. Sytuacja zwierzyny w Polsce (1) Wyniki monitoringu. Łowiec Polski 1: 17-19.
 • Bresiński W., Bryliński R., Kamieniarz R., Panek M. 2000. Sytuacja zwierzyny w Polsce (2) Wyniki monitoringu. Łowiec Polski 2: 14-15.
 • Bresiński W., Klejnotowski Z., Panek M. 2000. Sytuacja populacji zająca w łowiskach okręgu poznańskiego w latach dziewięćdziesiątych. W: Kubiak S. (red.). Zwierzyna Drobna Jako Elementy Bioróżnorodności Środowiska Przyrodniczego, Materiały II Krajowej Konferencji, Włocławek 2000. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek: 55-62.
 • Bresiński W., Panek M. 2000. Co dalej z lisem? (wnioski z wyników monitoringu). Łowiec Polski 12: 16-17.
 • Bresiński W., Panek M. 2000. Sytuacja populacji lisa w Polsce w końcu lat dziewięćdziesiątych (wyniki monitoringu). W: Kubiak S. (red.). Zwierzyna Drobna Jako Elementy Bioróżnorodności Środowiska Przyrodniczego, Materiały II Krajowej Konferencji, Włocławek 2000. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek: 163-171.
 • Dziedzic R., Kamieniarz R., Majer-Dziedzic B., Wójcik M., Beeger S., Flis M., Olszak K., Żontała M. 2000. Przyczyny spadku populacji zająca szaraka w Polsce. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 1-60.
 • Kamieniarz R. 2000. 5 lat Klubu Sygnalistów Myśliwskich. Łowiec Polski 6: 46-47.
 • Kamieniarz R. 2000. Aktywna ochrona szansą dla cietrzewia Tetrao tetrix. Przegląd Przyrodniczy 11: 161-170.
 • Kamieniarz R. 2000. Cietrzew – szanse przetrwania. Łowiec Polski 8: 18-20.
 • Kamieniarz R. 2000. Sytuacja populacji bażanta w Polsce w latach 1998-2000 (wyniki monitoringu). W: Kubiak S. (red.). Zwierzyna Drobna Jako Elementy Bioróżnorodności Środowiska Przyrodniczego, Materiały II Krajowej Konferencji, Włocławek 2000. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek: 137-144.
 • Kamieniarz R. 2000. W krainie św. Huberta (1). Łowiec Polski 11: 48-49.
 • Kamieniarz R. 2000. W krainie św. Huberta (2). Łowiec Polski 12: 50-51.
 • Kamieniarz R. 2000. Zasiedlenia dzikich królików. Łowiec Polski 6: 18-19.
 • Kamieniarz R., Bresiński W. 2000. Kontrola liczebności lisów – eksperyment w okolicach Czempinia (Wielkopolska). W: Kubiak S. (red.). Zwierzyna Drobna Jako Elementy Bioróżnorodności Środowiska Przyrodniczego, Materiały II Krajowej Konferencji, Włocławek 2000. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek: 172-181.
 • Kamieniarz R., Panek M. 2000. Monitoring wybranych gatunków zwierzyny drobnej w latach 1990-2000. W: Leśnictwo 2000. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa: 285-290.
 • Kamieniarz R., Panek M. 2000. Sytuacja zwierzyny drobnej – wyniki monitoringu. Łowiec Polski 12: 14-16.
 • Kamieniarz R., Panek M., Bresiński W. 2000. Metody oceny liczebności zwierzyny drobnej (2). Łowiec Polski 3: 16-19.
 • Kozłowski K., Łabudzki L., Kamieniarz R. 2000. Wybrane parametry populacji lisa w Wielkopolsce. W: Kubiak S. (red.). Zwierzyna Drobna Jako Elementy Bioróżnorodności Środowiska Przyrodniczego, Materiały II Krajowej Konferencji, Włocławek 2000. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek: 182-191.
 • Mąka H. 2000. Sokolnictwo w XXI wieku. Psy Myśliwskie 2: 22-23.
 • Mąka H. 2000. Sokolnictwo a etyka i humanitaryzm. Psy Myśliwskie 3: 22-23.
 • Panek M. 2000. Drapieżnictwo na kuropatwach w okresie rozrodu w okolicach Czempinia (zachodnia Polska) w latach dziewięćdziesiątych. W: Kubiak S. (red.). Zwierzyna Drobna Jako Elementy Bioróżnorodności Środowiska Przyrodniczego, Materiały II Krajowej Konferencji, Włocławek 2000. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek: 155-162.
 • Panek M. 2000. Monitoring zwierzyny. Łowiec Polski 7: 10-12.
 • Panek M. 2000. Roczne plany łowieckie. Łowiec Polski 4: 16-17.
 • Panek M. 2000. Sytuacja populacji kuropatwy w Polsce w latach 1998–2000 (wyniki monitoringu). W: Kubiak S. (red.). Zwierzyna Drobna Jako Elementy Bioróżnorodności Środowiska Przyrodniczego, Materiały II Krajowej Konferencji, Włocławek 2000. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek: 145-154.
 • Panek M., Bresiński W., Bryliński R., Kamieniarz R. 2000. Sytuacja zwierzyny w Polsce (3) Wyniki monitoringu. Łowiec Polski 3: 9-11.
 • Panek M., Bresiński W., Bryliński R., Kamieniarz R. 2000. Sytuacja zwierzyny w Polsce (4) Wyniki monitoringu. Łowiec Polski 4: 10-12.
 • Panek M., Kamieniarz R. 2000. Effect of landscape structure on nest site selection and nesting success of grey partridge Perdix perdix in western Poland. Polish Journal of Ecology 48: 239-247.
 • Panek M., Kamieniarz R. 2000. Habitat use by the Partridge Perdix perdix during the breeding season in the diversified agricultural landscape of western Poland. Acta Ornithologica 35: 183-189.
 • Bresiński W. 1999. Sytuacja zająca szaraka na terenie województwa włocławskiego na tle ogólnokrajowej sytuacji tego gatunku. W: Kubiak S. (red.). Zwierzyna Drobna Jako Elementy Bioróżnorodności Środowiska Przyrodniczego, Materiały I Krajowej Konferencji, Włocławek 1997. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek: 97-105.
 • Bresiński W. 1999. Zając – gospodarowanie populacją. Łowiec Polski 12: 13-15.
 • Bresiński W., Bryliński R., Kamieniarz R., Panek M. 1999. Z ubiegłego sezonu – sto lat później (1). Łowiec Polski 4: 16-17.
 • Bresiński W., Bryliński R., Kamieniarz R., Panek M. 1999. Z ubiegłego sezonu – sto lat później (2). Łowiec Polski 5: 11-13.
 • Bresiński W., Bryliński R., Kamieniarz R., Panek M. 1999. Z ubiegłego sezonu – sto lat później (3). Łowiec Polski 6: 11-12.
 • Bresiński W., Jędryczkowski W. 1999. Sytuacja zwierząt łownych i niektórych gatunków chronionych Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego i jego okolic. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 5: 81-101.
 • Bresiński W., Kamieniarz R., Panek M. 1999. Metody oceny liczebności zwierzyny drobnej (1). Łowiec Polski 10: 12-13.
 • Brzuski P., Bonczar Z., Pinkowski M., Kalchreuter H. 1999. Restytucja sokoła wędrownego w Polsce. Polski Związek Łowiecki, Warszawa: 1-55.
 • Brzuski P., Kulczycka A. 1999. Bóbr – symbol powrotu do natury. Polski Związek Łowiecki, Warszawa: 1-65.
 • Kamieniarz R. 1999. Bażant – gospodarowanie populacją. Łowiec Polski 6: 13-16.
 • Kamieniarz R. 1999. Ocena rozmieszczenia i liczebności populacji cietrzewia (Tetrao tetrix) w Polsce w latach 1982-94 oraz założenia do programu czynnej ochrony tego gatunku. Manuskrypt rozpr. doktorskiej, Akad. Techn.-Roln. Bydgoszcz: 1-65.
 • Kamieniarz R. 1999. Sytuacja populacji bażanta w Polsce w latach 1990-1997. W: Kubiak S. (red.). Zwierzyna Drobna Jako Elementy Bioróżnorodności Środowiska Przyrodniczego, Materiały I Krajowej Konferencji, Włocławek 1997. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek: 145-151.
 • Kamieniarz R., Szymkiewicz M. 1999. Krajowa strategia ochrony i gospodarowania populacją cietrzewia. Opracowanie dla Ministerstwa Środowiska. Warszawa: 1-28.
 • Mąka H. 1999. Nowe dźwięki muzyki myśliwskiej w Polsce. Łowiec Polski 9: 38-39.
 • Panek M. 1999. Zmiany liczebności kuropatw w Polsce w latach 1987-1997 oraz ich przyczyny. W: Kubiak S. (red.). Zwierzyna Drobna Jako Elementy Bioróżnorodności Środowiska Przyrodniczego, Materiały I Krajowej Konferencji, Włocławek 1997. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek: 167-178.
 • Panek M. 1999. Kuropatwy w zimie. Łowiec Polski 1: 12-13.
 • Panek M., Kamieniarz R. 1999. Hunting bag of woodcock and snipe in Poland from 1981 to 1996. In: Kalchreuter H. (ed.). Fifth European Woodcock and Snipe Workshop – Proceedings of an International Symposium of the Wetlands International Woodcock and Snipe Specialist Group 3-5 May 1998. Wetlands International Global Series No. 4, International Wader Studies 11, Wageningen, The Netherlands: 40-41.
 • Panek M., Kamieniarz R. 1999. Relationships between density of brown hare Lepus europaeus and landscape structure in Poland in the years 1991-1995. Acta Theriologica 44: 67-75.
 • Bryliński R., Kamieniarz R., Panek M. 1998. 40 lat Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu (cz. I). Łowiec Polski 11: 62-63.
 • Bryliński R., Kamieniarz R., Panek M. 1998. 40 lat Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu (cz. II). Łowiec Polski 12: 64-65.
 • Brzuski P., Bresiński W., Hędrzak M. 1998. Wiek i środowisko jako czynniki determinujące fenotyp sarny. Polski Związek Łowiecki, Warszawa: 1-98.
 • Kamieniarz R. 1998. Cietrzew na Torfowiskach Orawy i Podhala. Łowiec Polski 5: 10-11.
 • Kamieniarz R., Jerzak L. 1998. Liczebność cietrzewia Tetrao tetrix w Borach Dolnośląskich w roku 1997. Notatki Ornitologiczne 39: 91-95.
 • Panek M. 1998. Use of call counts for estimating spring density of the Grey Partridge Perdix perdix. Acta Ornithologica 33: 143-148.
 • Panek M. 1998. Use of habitat by common quail (Coturnix coturnix) in western Poland. In: Birkan M., Smith L.M., Aebischer N.J., Purroy F.J., Robertson P.A. (eds). Proceedings of the Perdix VII Symposium on Partridges, Quails and Pheasants. Gibier Faune Sauvage, Game & Wildlife 15: 407-412.
 • Panek M., Kamieniarz R. 1998. Agricultural landscape structure and density of grey partridge (Perdix perdix) populations in Poland. In: Birkan M., Smith L.M., Aebischer N.J., Purroy F.J., Robertson P.A. (eds). Proceedings of the Perdix VII Symposium on Partridges, Quails and Pheasants. Gibier Faune Sauvage, Game & Wildlife 15: 309-320
 • Panek M., Kamieniarz R. 1998. Changes in hunting bag of migratory birds in Poland in the years 1981-1996. Proceedings of the OMPO International Meeting „Reproduction and important habitats of Migratory Birds of the Western Palearctic”. Acta Zoologica Lituanica, Ornithologia 8: 106-109.
 • Brzuski P., Bresiński W., Hędrzak M. 1997. Sarna – modele i efekty gospodarowania. Polski Związek Łowiecki, Warszawa: 1-169.
 • Brzuski P., Okarma H. 1997. Wilk na terenach zachodniej Polski. Polski Związek Łowiecki, Warszawa: 1-28.
 • Kamieniarz R. 1997. Changes in distribution and population size of black grouse in Poland during 1982-83 and 1993-94. Journal of Wildlife Research 2: 82-85.
 • Kamieniarz R. 1997. Dlaczego w łowiskach rzadko słychać myśliwskie rogi? Wnioski z założycielskiego spotkania regionu sudeckiego oddziału Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. Łowiec Polski 2: 40.
 • Kamieniarz R. 1997. Zur Situation des Birkhuhns (Tetrao tetrix) in der Woiwodschaft Jelenia Góra (Westpolen). In: Das Birkhuhn. Die Entwicklung von Birkhuhnspopulationen im Flachland und in Mittelgebirgen – wie können wir diese Tierart erhalten: 18-21.
 • Kamieniarz R., Panek M. 1997. Występowanie śródpolnych nieużytków i odłogów, a efekty rozrodu i zagęszczenie kuropatw Perdix perdix w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 8: 99-110.
 • Mąka H. 1997. Pierwszy przypadek wyklucia orła przedniego w hodowli zamkniętej. Myślistwo Ptasze: 16-17.
 • Panek M. 1997. Density-dependent brood production in the Grey Partridge Perdix perdix in relation to habitat quality. Bird Study 44: 235-238.
 • Panek M. 1997. The effect of agricultural landscape structure on food resources and survival of grey partridge Perdix perdix chicks in Poland. Journal of Applied Ecology 34: 787-792.
 • Brzuski P., Bresiński W., Panek M., Kamieniarz R. 1996. Sarna w województwie radomskim. Łowiec Polski 4: 14-15.
 • Frölich K., Meyer H.H.D., Pielowski Z., Ronsholt L., Seck-Lanzendorf S.v., Stolte M. 1996. European brown hare syndrome in free-ranging hares in Poland. Journal of Wildlife Diseases 32: 280-285.
 • Kamieniarz R. 1996. Klęska nie zawsze oznacza klęskę – czyli o sytuacji cietrzewia w polskiej części Sudetów. Łowiec Polski 10: 4-5.
 • Kamieniarz R. 1996. Ostatnia ostoja cietrzewia na nizinach zachodniej Polski. Łowiec Polski 5: 20-21.
 • Kamieniarz R. 1996. Uwaga – lisy (szczepienia – druga strona medalu). Łowiec Polski 11: 12-13.
 • Kamieniarz R., Panek M. 1996. Kuropatwy w okresie rozrodu (badania radiotelemetryczne). Łowiec Polski 9: 4-5.
 • Kamieniarz R., Panek M. 1996. „Perdix VII” – kolejne sympozjum na temat kuraków polnych. Łowiec Polski 1: 4-5.
 • Kamieniarz R., Panek M. 1996. The occurrence and population trends of lynx in Poland, 1982-1994. Journal of Wildlife Research 1: 171-173.
 • Panek M., Kamieniarz R. 1996. Struktura krajobrazu polnego a liczebność kuropatw. Łowiec Polski 2: 20-21.
 • Panek M. 1996. Śmiertelność piskląt kuropatw. Łowiec Polski 7: 12-13.
 • Bresiński W. 1995. Drapieżniki i szkodniki łowieckie. Łowiec Polski 2: 8-9.
 • Bresiński W., Panek M. 1995. Co dzieje się z sarną? Łowiec Polski 5: 6-7.
 • Brzuski P. 1995. Model gospodarowania subpopulacjami jeleni (Cervus elaphus L.). Polski Związek Łowiecki, Warszawa: 1-51.
 • Kamieniarz R. 1995. Klub Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego rozpoczął swoją działalność. Łowiec Polski 8: 48.
 • Kamieniarz R. 1995. Strukturalny odstrzał dzików – głos w dyskusji. Łowiec Polski 3: 6-7.
 • Kamieniarz R. 1995. W poszukiwaniu cietrzewi. Łowiec Polski 4: 6-7.
 • Kamieniarz R. 1995. Założenia organizacyjne i zadania Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ oraz program działania na najbliższy rok. Łowiec Polski 11: 60.
 • Kamieniarz R. 1995. Zmiany areału i liczebności cietrzewia w Borach Dolnośląskich w latach 1982-94 oraz propozycje aktywnej ochrony tego gatunku. Przegląd Przyrodniczy 6: 185-196.
 • Kamieniarz R., Panek M. 1995. Lesistość i występowanie dużych pól a zagęszczenie zajęcy w Polsce w latach 1981-1991 [Density of hares in relation to the proportion of forests and large crop fields in Poland over 1981-1991]. W: Zając, Międzynarodowe Sympozjum, Czempiń ’92. Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny, Warszawa: 208-223.
 • Kamieniarz R., Panek M. 1995. Sytuacja kuropatw w Polsce – wyniki monitoringu. Łowiec Polski 9: 7-9.
 • Kamieniarz R., Panek M. 1995. Sytuacja zająca w Polsce – wyniki monitoringu. Łowiec Polski 11: 6-7.
 • Mąka H. 1995. Sokolnictwo w XX wieku – bez emocji. Myślistwo Ptasze 10-15.
 • Panek M. 1995. O efektach zasiedleń kuropatw. Łowiec Polski 8: 8.
 • Panek M. 1995. Podyskutujmy o dokarmianiu kuropatw w zimie. Łowiec Polski 1: 6-7.
 • Panek M. 1995. Radomskie dało przykład. Łowiec Polski 12: 25.
 • Pielowski Z., Pinkowski M. 1995. Dwadzieścia pięć lat kontrolowanej populacji zająca w łowisku doświadczalnym Czempiń [A 25-year study a hare population on the hunting grounds of Research Station at Czempiń]. W: Zając, Międzynarodowe Sympozjum, Czempiń ’92. Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny, Warszawa: 143-156.
 • Pielowski Z., Pinkowski M. 1995. Sytuacja liczebna i przestrzenna zająca w Polsce [Numbers and distribution of the European hare in Poland]. W: Zając, Międzynarodowe Sympozjum, Czempiń ’92. Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny, Warszawa: 54-81.
 • Pinkowski M. 1995. Drapieżniki i ich ofiary – presja lisa na populację zająca. Łowiec Polski 6: 6.
 • Pinkowski M. 1995. O wpływie heterogenności środowiska polnego na zagęszczenie populacji zająca [The effect of farmland heterogeneity on the brown hare density]. W: Zając, Międzynarodowe Sympozjum, Czempiń ’92. Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny, Warszawa: 157-175.
 • Pinkowski M. 1995. Wartość taksacji pasowej jako metody oceny liczebności zająca w warunkach niskiego zagęszczenia populacji [Appraisal of the belt assessment technique for estimating hare numbers at low population densities]. W: Zając, Międzynarodowe Sympozjum, Czempiń ’92. Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny, Warszawa: 257-268.
 • Bresiński W. 1994. Letnia i zimowa śmiertelność saren polnych. Łowiec Polski 5: 6-7.
 • Bresiński W. 1994. Penetracja i zajmowanie przez dziki krajobrazu rolniczego. Łowiec Polski 10: 6-7.
 • Bresiński W. 1994. Zagospodarowanie łowisk polnych. W: Biały K. (red.). Postawy Łowiectwa. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa: 133-141.
 • Kamieniarz R. 1994. Bażant – Phasianus colchicus (L.). W: Biały K. (red.). Postawy Łowiectwa. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa: 53-56.
 • Kamieniarz R. 1994. Co łowiectwu i myśliwym dała działalność Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu w latach 1991-93? Łowiec Polski 2: 8-9.
 • Kamieniarz R. 1994. „Królowie” na polowaniach. Łowiec Polski 11: 23.
 • Kamieniarz R. 1994. Zwierzyna drobna i jej środowisko – sympozjum w Koszycach (Słowacja). Łowiec Polski 3: 8-9.
 • Majewski P. 1994. W: Biały K. (red.). Postawy Łowiectwa. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa: 96-97.
 • Majewski P. 1994. Dziki królik – Oryctolagus cuniculus (L.). Piżmak – Ondatra zibethicus (L.). Głuszec – Tetrao urogallus (L.). Cietrzew – Lyrurus tetrix (L.). Jarząbek – Tetrastes bonasia (L.). Ptaki wodno-błotne. Inne gatunki ptaków łownych. Wilk – Canis lupus (L.). Lis – Vulpes vulpes (L.). Jenot – Nyctereutes procyonoides (Gray). Borsuk – Meles meles (L.). Kuna leśna – Martes martes (L.). Ocena liczebności zwierzyny drobnej. Urządzanie łowisk wodno-błotnych. W: Biały K. (red.). Postawy Łowiectwa. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa: 49-52, 60-88, 91-98, 119, 142-144.
 • Majewski P., Panek M. 1994. Jakie gatunki kaczek najczęściej strzelamy? Wyniki akcji zbierania kaczych skrzydeł. Łowiec Polski 8: 8-9.
 • Panek M. 1994. Czy chów wsobny jest problemem u kuropatwy? Łowiec Polski 6: 8-9.
 • Panek M. 1994. Kuropatwa – Perdix perdix (L.). W: Biały K. (red.). Postawy Łowiectwa. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa: 56-60.
 • Panek M. 1994. Od czego zależy wielkość strat kuropatw w zimie? Łowiec Polski 1: 11.
 • Panek M. 1994. The effect of land-use changes on populations of partridge (Perdix perdix) in Poland. W: Ryszkowski L., Bałazy S. (eds). Functional Appraisal of Agricultural Landscape in Europe Research Center for Agricultural and Forest Environment PAS, Poznań: 197-203.
 • Panek M., Kamieniarz R. 1994. Metoda oceny liczebności kuropatw w łowisku. Łowiec Polski 9: 6-7.
 • Pielowski Z. 1994. Gatunki chronione. Przesiedlanie i zasiedlanie zwierzyny. Użytkowanie łowieckie. W: Biały K. (red.). Postawy Łowiectwa. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa: 99-112, 153-172.
 • Pinkowski M. 1994. Dziki królik – próby reintrodukcji. Łowiec Polski 7: 8-9.
 • Pinkowski M. 1994. Introdukcje danieli – za i przeciw. Łowiec Polski 4: 8-9.
 • Pinkowski M. 1994. Struktura środowiska a zagęszczenie zajęcy w Czempiniu. Łowiec Polski 11: 12-13.
 • Pinkowski M. 1994. Zając szarak – Lepus europaeus (Pall.). W: Biały K. (red.). Postawy Łowiectwa. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa: 46-49.
 • Dzięciołowski R., Pielowski Z. 1993. Łoś. Anton-5, Warszawa, 220 s.
 • Kamieniarz R. 1993. Das Aussetzen von Fasanen und der Einfluss auf den Bestand dieser Wildart. Beitr. Jagd-u. Wildforsch 18: 141-146.
 • Kamieniarz R. 1993. Liczebność i rozmieszczenie populacji wilka, rysia i jenota w Polsce. Łowiec Polski 8: 10-11.
 • Kamieniarz R. 1993. Los cietrzewia w naszych rękach – o aktualnej sytuacji, oraz potrzebie badań i aktywnej ochrony tego gatunku. Łowiec Polski 4: 8-9.
 • Kamieniarz R. 1993. Mieszkańcy nielicznych polskich łowisk – muflon i jeleń sika. Łowiec Polski 12: 8-9.
 • Kamieniarz R. 1993. „Zimowanie” bażantów z hodowli wolierowej przeznaczonych na zasiedlania wczesnowiosenne. W: Zbornik z Konferencie „Mala Zver a jej Żivotne Prostredie”, Kosice: 43-51.
 • Kamieniarz R., Panek M. 1993. Liczebność i pozyskanie zwierzyny w Polsce w ostatnich latach. Niektóre aspekty gospodarowania zwierzyną grubą. Łowiec Polski 1: 12-13.
 • Kamieniarz R., Panek M. 1993. Sytuacja zwierzyny w Polsce w ostatnich latach. Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu 1-4: 1-68.
 • Panek M. 1993. Sezon rozrodczy kuropatw – okres decydujący o ich liczebności. Łowiec Polski 7: 10-11.
 • Panek M. 1993. Sytuacja dzikich gęsi i łowiecka eksploatacja ich populacji. Łowiec Polski 9: 8-9.
 • Panek M. 1993. Sytuacja populacji kuropatw w Polsce w początku lat 90-tych. W: Mala Zver a jej Żivotne Prostredie, Kosice: 31-42.
 • Panek M., Kamieniarz R. 1993. Liczebność i pozyskanie zwierzyny w Polsce w ostatnich latach. Sytuacja liczebna zwierzyny drobnej. Łowiec Polski 2: 10-11.
 • Pielowski Z. 1993. Naukowcy o zającu. Międzynarodowe sympozjum na temat zająca w Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. Łowiec Polski 3: 8-9.
 • Pielowski Z. 1993. Sarna polna – wzbogacanie składu gatunkowego zwierząt w łowiskach polnych. Łowiec Polski 5: 8-9.
 • Pielowski Z. 1993. Zur Populations dynamik eines Rehwildbestandes und zum Einfluss intensiver Hegemassnahmen auf die Gehörnqualitat. Rehwild-Symposium, Giessen. R.R. Hofmann und Z. Pielowski (Hrsg.) Schriften des Arbeitskreises Wildbiologie an der Justus-Liebig-Universität Giessen Heft 21: 117-136.
 • Pielowski Z., Kamieniarz R. 1993. Populations Dichte und Qualität des Rehwildes. Rehwild-Symposium, Giessen, R.R. Hofmann und Z. Pielowski (Hrsg.) Schriften des Arbeitskreises Wildbiologie an der Justus-Liebig-Universität Giessen, Heft 21: 1-13.
 • Pielowski Z., Kamieniarz R., Panek M. 1993. Raport o Zwierzętach Łownych w Polsce. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 129 s.
 • Pinkowski M. 1993. Czy warto liczyć zające? Łowiec Polski 11: 8-9.
 • Pinkowski M. 1993. O orłach, sokołach i o polityce z nimi związanej. Łowiec Polski 10: 8-9.
 • Bresiński W. 1992. Dzik – a szkody łowieckie. Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu 3: 24-33.
 • Bresiński W. 1992. Jeleń – rozmieszczenie, liczebność oraz gospodarowanie populacjami tego gatunku w Polsce. Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu 4: 2-9.
 • Bresiński W. 1992. Odłowy zajęcy w kwadraty (czworobok sieciowy). Łowiec Polski 12: 8-9.
 • Bresiński W. 1992. Pozyskanie, liczebność i rozmieszczenie dzika w Polsce. Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu 2: 1-6.
 • Bresiński W., Kamieniarz R. 1992. Dobre planowanie podstawą gospodarki łowieckiej. Łowiec Polski 4: 8-9.
 • Fruziński B., Pielowski Z. 1992. Sterowanie populacjami zwierząt łownych. W: Model Łowiectwa we Współczesnej Polsce, Materiały z Seminarium. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa: 49-53.
 • Kamieniarz J., Kamieniarz R. 1992. Dziki królik szansą dla wielu polskich łowisk. Łowiec Polski 8: 6.
  Kamieniarz R. 1992. Bażant w Kieleckim. Łowiec Świętokrzyski 7: 12-15.
 • Kamieniarz R. 1992. Los cietrzewia także w naszych rękach. Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu 4: 22-23.
 • Kamieniarz R. 1992. O Polski Związek Łowiecki elitarny, ale otwarty. Łowiec Polski 6: 17.
 • Kamieniarz R. 1992. Ośrodki Hodowli Zwierzyny PZŁ – „poligonem” dla monitoringu przyrodniczego. Łowiec Polski 6: 6.
 • Kamieniarz R. 1992. Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. Przegląd Leśniczy 1: 8-9.
 • Kamieniarz R. 1992. Wczesnowiosenne zasiedlenia bażantów. Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu 4: 10-15.
 • Kamieniarz R. 1992. Wypuszczamy dzikie króliki. Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu 2: 19-24.
 • Kamieniarz R., Bresiński W., Panek M. 1992. Wiosna okresem inwentaryzacji zwierzyny. Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu 1: 17-21.
 • Panek M. 1992. Mechanisms determining population levels and density regulation in Polish grey partridges, Perdix perdix. In: Birkan M., Potts G.R., Aebischer N.J., Dowell S. (eds). Perdix VI, First International Partridge, Quail and Francolin Symposium. Gibier Faune Sauvage 9: 325-335.
 • Panek M. 1992. Populacyjne podstawy pozyskiwania kuropatw. Łowiec Polski 9: 6-7.
 • Panek M. 1992. Ptaki wodne w rezerwacie „Słońsk”. Łowiec Polski 7: 8-9.
 • Panek M. 1992. Sztuczne gniazda dla dzikich kaczek. Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu 4: 17-21.
 • Panek M. 1992. Śmiertelność piskląt i jej wpływ na zagęszczenie populacji kuropatw Perdix perdix w Polsce. W: Górski W., Pinowski J. (red.). Dynamika Populacji Ptaków i Czynniki Ją Warunkujące. Wyższa Szkola Pedagogiczna, Słupsk: 73-77.
 • Panek M. 1992. The effect of environmental factors on survival of grey partridge (Perdix perdix) chicks in Poland during 1987-89. Journal of Applied Ecology 29: 745-750.
 • Panek M. 1992. Zmiany i zróżnicowanie liczebności kuropatw w Polsce. Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu 3: 1-9.
 • Panek M. 1992. Z sympozjum o kuropatwach w Anglii, czyli jak je tam chronią i hodują? Łowiec Polski 4: 9.
 • Pielowski Z. 1992. Czy pozyskanie zwierzyny grubej może być wyższe? Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu 1: 12-16.
 • Pielowski Z. 1992. Program działalności Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu w latach 1991-2000. Łowiec Polski 2: 6-8.
 • Pielowski Z. 1992. Reintrodukcja sokoła wędrownego w Polsce. Łowiec Polski 10: 12-13.
 • Pielowski Z. 1992. Rejony hodowlane – najwyższy czas wrócić do tematu. Łowiec Polski 6: 7.
 • Pielowski Z. 1992. Sens i bezsens selekcji myśliwskiej sarn. Łowiec Polski 5: 8-9
 • Pielowski Z. 1992. Zając – oczkiem w głowie? Łowiec Polski 12: 6-7.
 • Pinkowski M. 1992. Podstawy gospodarowania populacjami daniela – część I. Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu 2: 7-18.
 • Pinkowski M. 1992. Podstawy gospodarowania populacjami daniela – część II. Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu 3: 10-22.
 • Pinkowski M. 1992. Ratujemy orły – raport z działalności myśliwych. Łowiec Polski 3: 14-15.
 • Pinkowski M. 1992. Stan liczebny i rozmieszczenie zająca w Polsce. Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu 1: 4-11.
 • Engel J. 1991. A short note on the distribution of geese in Poland. Ardea 79: 141-142.
 • Kamieniarz R. 1991. Publikacje naukowe – jakie być powinny? Łowiec Polski 1: 12.
 • Panek M. 1991. Veränderungen in der Populationsdynamic des Rebhuhns (Perdix perdix) in der Gegend von Czempiń, Westpolen, in den Jahren 1968 bis 1988. Z. Jagdwiss. 37: 116-124.
 • Pielowski Z. 1991. Liczebność populacji i efekty lęgów ptaków drapieżnych w krajobrazie rolniczym okolic Czempinia (zach. Polska). Acta Ornithologica 26: 107-118.
 • Pielowski Z. 1991. Sarna. Łowiec Polski 6: 5.
 • Pielowski Z. 1991. Zając. Łowiec Polski 12: 6.

Notki bibliograficzne starszych publikacji przygotowanych w czempińskiej Stacji można znaleźć w „Bibliografii publikacji polskich autorów dotyczących zwierząt łownych i gospodarowania ich populacjami za lata 1971-90” zamieszczonej w dziale „Materiały do pobrania”.