Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na kursy i szkolenia myśliwych oraz młodzież szkolną i studentów.

Stacja Badawcza PZŁ Czempiń

Przetargi

Przetarg na modernizację ośrodka rehabilitacji zwierząt przy Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu:

  1. Ogłoszenie przetargu
  2. Specyfikacja warunków zamówienia
  3. Załącznik nr 1 – Przedmiar prac
  4. Załącznik nr 2 – Formularz Oferty zawierający ofertę cenową
  5. Załącznik nr 3 – Umowa o prace budowlano-remontowe
  6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy
  7. Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych