Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na kursy i szkolenia myśliwych oraz młodzież szkolną i studentów.

Stacja Badawcza PZŁ Czempiń

Przetargi

Przetarg na modernizację ośrodka rehabilitacji zwierząt przy Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Specyfikacja warunków zamówienia(SWZ)
  3. Zał. nr 1 Przedmiar prac
  4. Zał. nr 2 Formularz oferty
  5. Zał. nr 3 Wzór umowy
  6. Zał. nr 4 Oświadczenia
  7. Zał. nr 5 RODO