Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na kursy i szkolenia myśliwych oraz młodzież szkolną i studentów.

Stacja Badawcza PZŁ Czempiń

Edukacja przyrodnicza

Działalność edukacyjna jest prowadzona nie tylko wśród myśliwych. Nauczyciele mają możliwość przeprowadzenia lekcji przyrodniczych dla młodzieży i studentów, a Stację odwiedzają także liczne wycieczki szkolne oraz mieszkańcy okolic Czempinia. Dodatkową atrakcją jest ścieżka edukacyjna „Zwierzęta naszych lasów, pól i przestworzy”, która przybliża zwiedzającym informacje o działalności Stacji oraz utrzymywanych tu zwierzętach.

Ponadto, w ramach współpracy przy realizacji projektów badawczych z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i SGGW w Warszawie realizowane są prace magisterskie studentów tych uczelni. W stacji realizują swoje praktyki studenci uczelni przyrodniczych z całego kraju. W sprawie organizacji wycieczek wykładów i prelekcji prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu zajęć.