Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na kursy i szkolenia myśliwych oraz młodzież szkolną i studentów.

Stacja Badawcza PZŁ Czempiń

Warunki i zasady organizacyjne kursu sokolniczego Czempiń, 25-30.09.2023 r.

Koszt kursu:

 1. Opłata za kurs
  członkowie i stażyści PZŁ – 900,00 zł,
  członkowie i stażyści PZŁ – uczniowie i studenci do 26 roku życia – 675,00 zł,
  pozostałe osoby – 1100,00 zł.
 2. Noclegi w hotelu Stacji – łącznie 300,00 zł
 3. Obiady na zamówienie (poniedziałek – sobota) – 240,00 zł (w pokojach nie ma możliwości przygotowania posiłku na ciepło).

Warunki uczestnictwa w kursie:

 1. Na kurs w pierwszej kolejności są przyjmowani członkowie oraz kandydaci PZŁ, natomiast pozostali uczestnicy wg wolnych miejsc i kolejności wpływu zgłoszeń.
 2. Przesłanie wypełnionego arkusza zgłoszeniowego najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu – e-mail: sb.czempin@pzlow.pl, fax: 61. 28 27 340 lub poczta tradycyjna: Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu, ul. Sokolnicza 12 64-020 Czempiń.
 3. Dokonanie przedpłaty za kurs na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie, nr: 50 2030 0045 1110 0000 0345 2890 do dnia 15.09.2023 r. W przypadku rezygnacji z kursu i niepoinformowania organizatorów (najpóźniej do 2 dni przed rozpoczęciem kursu) kwota nie podlega zwrotowi – chyba, że kurs nie odbędzie się z powodu małej liczby zgłoszeń. W tytule przelewu proszę pamiętać o wpisaniu nazwy szkolenia – „kurs sokolniczy”.
 4. Opłaty za noclegi i wyżywienie należy uregulować w dniu kursu przed jego rozpoczęciem, w godz. 07.30 – 15.00.
 5. W przypadku osób, które dokonały wpłaty wcześniej, różnica zostanie uregulowana na miejscu.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z organizacji kursu przy liczbie chętnych poniżej 25 osób, a także każdorazowo z innych, nieprzewidzianych przyczyn.

Kurs sokolniczy nie daje żadnych uprawnień. Przygotowuje on do prawidłowego utrzymania i pracy z ptakami łowczymi, a jego zaliczenie jest warunkiem uzyskania sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania (ustawa Prawo łowieckie z dn. 13 października 1995 (z późniejszymi zmianami) art. 42 ust. 3 pkt. 3 oraz ust.7 pkt 2.) Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzą doświadczeni sokolnicy – instruktorzy a zakres kursu obejmuje min: historia i współczesność sokolnictwa w Polsce i na świecie, przepisy prawne dotyczące utrzymania ptaków łowczych i sokolnictwa, biologia, rozpoznawanie i ochrona ptaków drapieżnych, warunki prawidłowego utrzymania ptaków łowczych, profilaktyka i leczenie ptaków łowczych, układanie oraz metody treningu i polowania z ptakami łowczymi, akcesoria sokolnicze – wyrób i używanie w praktyce. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin warunkujący wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zasady uczestnictwa:

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00.

 1. W kursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Wyjątkowo dopuszczamy udział młodzieży pod opieką dorosłych, po wcześniejszej konsultacji z organizatorem.
 2. Na kurs można zabrać posiadane ptaki łowcze (niezależnie od stopnia ułożenia) oraz własne siedziska (berła lub pałąki), na miejscu zapewniamy karmę.
 3. Na kursie będą przydatne: – notatniki, przybory do pisania, linijki, – różnego rodzaju skóry licowe o wymiarach min.10 – 25 x 25 cm, – mocne nici (stylonowe), igły, nożyczki, skalpele itp. oraz własne akcesoria sokolnicze, przewodniki ornitologiczne.

Informacji w zakresie zgłoszeń, zakwaterowania i wyżywienia udziela Lidia Kielich – tel. 0 61 282 65 63, natomiast w zakresie szczegółów programowych kursu – Milada Płomińska kom. +48 536 169 231, e-mail: skarbnik@gniazdosokolnikow.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PDF

Udostępnij
Twitter
WhatsApp