Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na kursy i szkolenia myśliwych oraz młodzież szkolną i studentów.

Stacja Badawcza PZŁ Czempiń

LIMIT WYCZERPANY: Szkolenie dla kandydatów na sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego oraz prowadzącego strzelanie 11-13.09.2024

Limit miejsc wyczerpany

Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na szkolenie dla kandydatów na sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego oraz prowadzącego strzelanie 11-13.09.2024

Uczestnicy kursu wysłuchają wykładów na tematy związane z bronią i amunicją myśliwską (rodzaje, zastosowanie praktyczne, technika stosowania), aktualnymi prawidłami strzelań myśliwskich, ustawą o broni i amunicji (pełna interpretacja) oraz wezmą udział w zajęciach praktycznych na strzelnicy oraz w zajęciach z zakresu pomocy przed medycznej.

Uprzejmie prosimy o zabranie legitymacji członkowskich PZŁ.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Szkolenie dla kandydatów na sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego oraz prowadzącego strzelanie. 11-13.09.2024

Udostępnij
Twitter
WhatsApp