Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na kursy i szkolenia myśliwych oraz młodzież szkolną i studentów.

Stacja Badawcza PZŁ Czempiń

Okoliczne atrakcje

Wielkopolski Park Narodowy zajmuje powierzchnię 7584 ha, a wraz z otuliną 14 840 ha. Park leży około 15km na południe od Poznania a około 20km na północ od Stacji Badawczej.  „W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha.Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta. Ochroną objęto także 32 drzewa pomnikowe. Na terenie Parku znajdują się liczne zabytki. Do najcenniejszych należy drewniany kościół w Łodzi z XVII w. Inne zabytkowe kościoły o nieco mniejszej wartości możemy spotkać w Puszczykowie, Stęszewie i Wirach. W Szreniawie i Trzebawiu zachowały się do dziś dziewiętnastowieczne dwory. Ciekawym obiektem są także ruiny zameczku zbudowanego w 1827 roku przez Tytusa Działyńskiego dla swojej siostry Klaudyny Potockiej na wyspie Zamkowej na J. Góreckim.”

W siedzibie Parku funkcjonuje Ośrodek Muzealno- Dydaktyczny, który w swojej ofercie ma prowadzenie zajęć przyrodniczych w „Leśnej Szkole”.

Zapraszam na stronę internetową —> http://www.wielkopolskipn.pl

Nadleśnictwo Konstantynowo znajduje się w odległości około 7 km na północ od Stacji. Nadleśnictwo prowadzi edukacje przyrodniczo leśną nieodpłatnie, ale w ramach podziękowania dzieci zbierają śmieci, sadzą drzewa bądź też dokarmiają ptaki i zwierzynę.

„Każde leśnictwo posiada swoją ścieżkę edukacyjną, po której oprowadza leśniczy lub inny pracownik nadleśnictwa. Największym powodzeniem cieszy się ścieżka edukacyjna „Borówkowy szlak” wybudowana dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, rozpoczynająca się przed siedzibą Nadleśnictwa Konstantynowo a kończąca ogniskiem na szkółce leśnej. Innym niezwykle chętnie odwiedzanym zakątkiem Nadleśnictwa jest miejsce na ognisko przy „Źródełku na Żarnowcu” – pomniku przyrody, jedynym miejscu w Wielkopolsce, gdzie z piaskowca, z kilku źródeł wypływa czysta woda.
Leśnicy nazywają ten piękny zakątek „Małymi Bieszczadami”.”

Zapraszam na stronę internetową —> http://www.konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl/

„Nadleśnictwo Kościan koncentruje działania edukacyjne w dwóch punktach. Na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Racot działania edukacyjne skupiają zainteresowanych z okolic Kościana, natomiast w obrębie Mochy edukacja skupia się na ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej położonej w odległości ok. 40 km od Kościana.”

Zapraszam na stronę internetową —> http://www.koscian.poznan.lasy.gov.pl