Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na kursy i szkolenia myśliwych oraz młodzież szkolną i studentów.

Stacja Badawcza PZŁ Czempiń

O stacji

Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu powstała w 1958 roku na bazie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Czempiń”. Jako jednostka od początku wydzielona wewnątrz struktur Zarządu Głównego PZŁ podlega w całości Zrzeszeniu Polski Związek Łowiecki.

W przeszłości jak i obecnie głównym celem powstania i funkcjonowania Stacji były badania i eksperymenty wdrożeniowe wykonywane na potrzeby gospodarki łowieckiej. Tematem wiodącym min. z racji lokalizacji w terenie intensywnej gospodarki rolnej była i jest zwierzyna drobna. Prace dotyczące zwierząt łownych prowadzone na terenie Stacji pozwalają z wyprzedzeniem reagować na zmiany i zagrożenia wynikające ze zmieniających się czynników przyrodniczych, gospodarczych itd.

Integralną częścią Stacji Badawczej jest Ośrodek Hodowli Zwierzyny o pow. ok 10 tys. ha, w którym prowadzone są badania i wdrażane są innowacyjne rozwiązania z zakresu praktyki łowieckiej.

W ramach ośrodka szkoleniowego PZŁ prowadzimy różnego rodzaju szkolenia dla myśliwych, posiedzenia komisji problemowych, NRŁ oraz edukacje ekologiczną dzieci i młodzieży. Współpracujemy również z ośrodkami akademickimi organizując wykłady i praktyki dla studentów.

Dodatkowo na terenie Stacji Funkcjonuje hodowla sokoła wędrownego, z której rokrocznie wsiedlamy sokoły na terenie całego kraju. Prowadzimy również ośrodek rehabilitacji ptaków drapieżnych, w którym leczymy, a następnie rehabilitujemy ptaki drapieżne.

Zapraszamy Państwa do Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu!